Huivelde 214 9240 Zele 0486 40 85 50 lies.colman@hotmail.com

Wie ben ik?

Mijn naam is Lies Colman. In 2007 ben ik gestart met de opleiding logopedie aan de Arteveldehogeschool in Gent. In 2010 ben ik afgestudeerd als logopediste en ging ik aan de slag in een groepspraktijk voor logopedie. Door succesvolle praktijkstages en mijn werkervaring als zelfstandig logopediste ben ik vertrouwd geraakt met het werkveld en heb ik kennis gemaakt met de verschillende doelgroepen. Ik ben in 2012 gestart met mijn eigen logopedische praktijk in Zele. In 2018 is de praktijk verhuisd en ben ik gestart met een multidisciplinaire groepspraktijk. Je kan bij mij terecht voor preventie, training en advies, de diagnostiek en de behandeling van onderstaande stoornissen. Ik behandel zowel kinderen als volwassenen.
  • Articulatiestoornissen
  • Taalstoornissen
  • Leerstoornissen
  • Stemstoornissen
  • Neurogene stoornissen
  • Myofunctionele therapie

Logopedie

Logopedie is een beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. De logopedist houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. De logopedist staat ook in voor de begeleiding van kinderen met leerproblemen of een leerstoornis. Logopedisten zorgen ook voor oudercursussen in groep of individuele ouderbegeleiding.

Tarieven

Ik ben toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen logopedisten en verzekeringsinstellingen. Dit betekent dat ik de tarieven hanteer die bepaald worden door het RIZIV. Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2018.
Honorarium
Tegemoetkoming(2)
Remgeld(2)
Bilan (onderzoek) per sessie 
van 30 minuten
€32,20
€24,70
€7,50
Evolutiebilan
€45,90
€34,90
€11,00
Therapiesessie van 30 minuten
€22,80 €23,60
€16,80 €18,10
€6,00 €5,50
Therapiesessie van 60 minuten
€47,40
€36,40
€11,00
(1) Deze tarieven zijn wettelijk vastgelegd.
(2) De verzekeringstegemoetkoming hierboven vermeld is het bedrag dat je ontvangt als de stoornis valt onder de verplichte verzekering. Indien je niet aan de voorwaarden van de verplichte verzekering voldoet, kan je vaak ook terecht bij de aanvullende verzekering. In dit geval is de tegemoetkoming afhankelijk van je mutualiteit.

Contact

Huivelde 214 9240 Zele 0486 40 85 50 lies.colman@hotmail.com